972 30 53 60

BASTIDA BLITZ – Preu per element

TEMPS fins a 5 dies de 6 a 20 dies més de 20 dies
PREU/DIA 1,90 € 1,50 € 0,19 €
Aquests preus s’aplicaran per dies naturals.

ELEMENTS DE BASTIDA

· Baranes, bases regulables, diagonals, euromarcs, grapes, marcs coronació, plataformes amb o sense escala, entornpeus i tubs d’ancoratge.

Layher-Blitz-10

DESCRIPCIÓ

· El muntatge d’aquesta bastida és fet exclusivament per personal qualificat d’Alquimat. Demaneu-nos pressupost!
MAQUINÀRIA RELACIONADA

BE-CONSTRUCCIO

CatalàEspañol
CatalàEspañol