972 30 53 60

BASTIDA CLÀSSICA – Preu per element

TEMPS fins a 5 dies de 6 a 20 dies més de 20 dies
PREU/DIA 1,60 € 1,20 € 0,16 €
Aquests preus s’aplicaran per dies naturals.

ELEMENTS DE BASTIDA

· Barres, creuetes, H de 1 mt., H de 2 mts., peus, planxes i rodes.

DESCRIPCIÓ

· Imatge NO representativa d’un correcte muntatge.
· El muntatge adeqüat i l’ús apropiat d’aquesta bastida són responsabilitat exclusiva de l’arrendatari.
BASTIDA TRADICIONAL
MAQUINÀRIA RELACIONADA

BE-CONSTRUCCIO

CatalàEspañol
CatalàEspañol