972 30 53 60

BUFADOR

TEMPS fins a 5 dies de 6 a 20 dies més de 20 dies
PREU/DIA 8,00 € 5,60 € 3,20 €
La bombona es facturarà apart.

CARACTERÍSTIQUES

Marca i model: DESA – TRONIK URA-20
Combustible: Butà – Propà.
P (Kgrs./cm²): 1,75 – 2,30
Consum (Kgrs./h): 0,44 – 0,43
Ø inv. mm./100: 41
Potència: 4,5 kW. – 3.870 Calories

DESCRIPCIÓ

· Soldador atmosfèric G.P.L. per a botella de 3 Kgrs.
· Embocadura URA-20 muntada, intercanviable.
· Flama turboenvoltant i permanent mitjançant botó desconectable.
· Encesa piezoelèctrica amb gallet.
· Regulació de la intensitat de la flama.
BUFADOR
MAQUINÀRIA RELACIONADA

BE-LAMPISTERIA

CatalàEspañolFrançais