972 30 53 60

CONTENIDOR 10′

TEMPS fins a 5 dies de 6 a 20 dies més de 20 dies
PREU/DIA 22,00 € 16,50 € 5,50 €
Aquests preus s’aplicaran per dies naturals.
CONTENIDOR 10'

DESCRIPCIÓ

· Aquests contenidors serveixen de magatzem tant per a l’empresa com per a l’obra
· Sistema de tancament mitjançant barres de tub galvanitzat i manetes.

· Manipulació:
     – amb carretó elevador:         llargada mínima de les forquetes: 2 mts., ample mínim de les forquetes: 20 cms.
     – amb grua:            l’angle entre el cable i l’horitzontal ha de ser de 60º com a mínim.

CARACTERÍSTIQUES

Marca i model: CONTAINEX – LC 10′
Dimensions exteriors: 299 x 244 x 259 cms.
Dimensions interiors: 283 x 235 x 238 cms.
Obertura de porta: 231 x 228 cms.
Pes: 825 Kgrs.
Volum de càrrega: 15,76 m³
Màxima càrrega útil: 10.000 Kgrs.
Màxima càrrega del sòl: 1.500 Kgrs./ m²
MAQUINÀRIA RELACIONADA

BE-CONSTRUCCIO

CatalàEspañolFrançais