972 30 53 60

CONTENIDOR 6′

TEMPS fins a 5 dies de 6 a 20 dies més de 20 dies
PREU/DIA 14,00 € 10,50 € 3,50 €
Aquests preus s’aplicaran per dies naturals.
CONTENIDOR 6'

DESCRIPCIÓ

· Aquests contenidors serveixen de magatzem tant per a l’empresa com per a l’obra.
· Sistema de tancament mitjançant barres de tub galvanitzat i manetes.

· Manipulació:
amb carretó elevador:   llargada mínima de les forquetes: 2 mts., ample mínim de les forquetes: 20 cms.
amb grua:   l’angle entre el cable i l’horitzontal ha de ser de 60º com a mínim.

CARACTERÍSTIQUES

Marca i model: CONTAINEX – LC 6′
Dimensions exteriors: 198 x 195 x 191 cms.
Dimensions interiors: 180 x 186 x 173 cms.
Obertura de porta: 185 x 169 cms.
Pes: 450 Kgrs.
Volum de càrrega: 6,66 m³
Màxima càrrega útil: 2.000 Kgrs.
Màxima càrrega del sòl: 600 Kgrs./ m²
MAQUINÀRIA RELACIONADA

BE-CONSTRUCCIO

CatalàEspañolFrançais