972 30 53 60

CONTENIDOR 8′

TEMPS fins a 5 dies de 6 a 20 dies més de 20 dies
PREU/DIA 18,00 € 13,50 € 4,50 €
Aquests preus s’aplicaran per dies naturals.
CONTENIDOR 8'

DESCRIPCIÓ

· Aquests contenidors serveixen de magatzem tant per a l’empresa com per a l’obra.
· Sistema de tancament mitjançant barres de tub galvanitzat i manetes.

· Manipulació:
     – amb carretó elevador:         llargada mínima de les forquetes: 2 mts., ample mínim de les forquetes: 20 cms.
     – amb grua:   l’angle entre el cable i l’horitzontal ha de ser de 60º com a mínim.

CARACTERÍSTIQUES

Marca i model: CONTAINEX – LC 8′
Dimensions exteriors: 244 x 220 x 226 cms.
Dimensions interiors: 228 x 211 x 205 cms.
Obertura de porta: 207 x 195 cms.
Pes: 630 Kgrs.
Volum de càrrega: 9,82 m³
Màxima càrrega útil: 3.500 Kgrs.
Màxima càrrega del sòl: 750 Kgrs./ m²
MAQUINÀRIA RELACIONADA

BE-CONSTRUCCIO

CatalàEspañolFrançais