972 30 53 60

   DESCRIPCIÓ PREU / HORA
   LOCALITZACIÓ DE CANONADES 72,00€
   LOCALITZACIÓ DE SERVEIS SOTERRATS 72,00€
· El desplaçament es facturarà apart.
· El servei es facturarà per les hores prestades,
   independentment del resultat.

DESCRIPCIÓ

· El Easy Locator permet detectar tant canonades metàl·liques com no metàl·liques, incloent-hi canonades de PVC, formigó, fibrociment i polietilè.
· Ens proporciona la posició i profunditat dels cables, canonades, estrats i cavitats ocultes.
GRÀFIC
DETECCIÓ DE SERVEIS SOTERRATS

DESCRIPCIÓ

· El georadar és l’equivalent electromagnètic d’un sonar.
· Un transmissor produeix un pols electromagnètic que es transmet pel medi.
· Les reflexions es produeixen si la senyal troba un canvi en les propietats elèctriques del medi.
· Les senyals de reflexió es detecten en un receptor i es presenten en un monitor.

EXEMPLE DE DETECCIÓ DE SERVEIS SOTERRATS

EXEMPLE DE DETECCIÓ DE SERVEIS SOTERRATS

Exemple de detecció de serveis soterrats.

GRÀFIC
MAQUINÀRIA RELACIONADA

BE-SERVEIS

CatalàEspañol
CatalàEspañol