972 30 53 60

   DESCRIPCIÓ PREU / HORA
   LOCALITZACIÓ DE FUITES D’AIGUA 75,00 €
· El desplaçament es facturarà apart.
· El servei es facturarà per les hores prestades,
   independentment del resultat.

· El servei es pagarà al comptat i en metàl·lic
   a l’operari que vingui a realitzar-lo.

DESCRIPCIÓ

· L’equip HIDROLUX fa servir una moderna tècnica de processament digital de senyals per a un reconeixement més clar del so d’una fuita. No només es perceben acústicament els sons, sino que també es representen gràficament mitjançant una tècnica ultra-moderna d’anàlisi amb doble segment (DSA).
LOCALITZACIÓ DE FUITES D'AIGUA

EXPLICACIÓ

· Quan una canonada té una esquerda es produeix una fuita d’aigua, generant dos sons diferents:

   1: La sortida d’aigua genera vibracions en la pròpia canonada. Amb la unitat central HYDROLUX i un micròfon puntal en contacte amb la canonada, poden escoltar-se aquestes vibracions generades per una fuita fins i tot si el punt de contacte està lluny de la fuita (vàlvules, hidrants, escomeses en edificis, etc…).

   2: L’aigua que surt en el punt de la fuita genera sons que es transmeten pel terreny fins a la superfície. Amb l’ajuda d’un micròfon de tipus campana pel sòl, es recullen aquests sons presentant gràficament el seu volum i el seu espectre de freqüència.

PROGRÉS DE LA MESURA

 Progrés de la mesura.

GRÀFIC 1
La mesura amb histograma – veure i escoltar fuites.

Utilitzant els histogrames, les fuites no només s’escolten, també es veuen. S’arxiven un màxim de nou valors de mesura i es representen amb el mètode DSA de doble lectura. El segment estret indica el nivell de fresa de fons, i el segment ample, el so de la fuita. La fuita es troba en el lloc en el que la barra ample és més alta.

Funció d’escolta clàssica.

Els nivells màxims i mínims de so es mostren com gràfic DSA de doble lectura, facilitant-ne així el seu anàlisi.
La gran pantalla facilita el treball de localització acústica de canonades de plàstic.

Anàlisi de freqüència i selecció de filtre.

L’HL500 disposa de deu configuracions de filtre predeterminades, entre les que es pot seleccionar l’òptima per cada cas particular.


MAQUINÀRIA RELACIONADA

BE-SERVEIS

CatalàEspañolFrançais