972 30 53 60

MÀNEGUES PNEUMÀTIQUES

TEMPS fins a 5 dies de 6 a 20 dies més de 20 dies
PREU/DIA s/c s/c s/c
MÀNEGA PINTURA

DESCRIPCIÓ

· Mànega per la clavadora de puntes, el martell cisellador i la pistola de pintar.
MÀNEGA PEL CASC DE SORREJAR

DESCRIPCIÓ

· Mànega pel casc de l’equip per sorrejar.
MAQUINÀRIA RELACIONADA

BE-COMPRESSORS

CatalàEspañol
CatalàEspañol