972 30 53 60

MARTELL CISELLADOR

TEMPS fins a 5 dies de 6 a 20 dies més de 20 dies
PREU/DIA 18,00 € 12,60 € 7,20 €

CARACTERÍSTIQUES

Marca i model: IMCOINSA – IMCO-MULTI
Llargària: 45 – 90 – 135 cms.
Pes: 2,5 – 3,1 – 3,8 Kgrs.
Consum: 180 lts./min.
Pressió: 6/7 atms.
MARTELL CISELLADOR
MARTELL CISELLADOR

DESCRIPCIÓ

· És un martell molt lleuger, dissenyat específicament per a la realització de treballs en soleres i paraments verticals, afavorint les condicions de treball de l’operari.
· Indicat per a l’aixecament de rajoles, retirada i aixecament de impermeabilitzacions en cobertes, neteja de forns industrials i retirada de moquetes o qualsevol altre revestiment.
S’UTILITZA COMBINADAMENT AMB:
  • Compressor 3CV.
    COMPRESSOR 3CV.
  • MOTOCOMPRESSOR 5,5CV.
    MOTOCOMPRESSOR 5,5CV.
  • Mànega 3/4
    MÀNEGA PNEUMÀTICA ¾”
MAQUINÀRIA RELACIONADA

BE-DEMOLICIO

CatalàEspañol
CatalàEspañol