972 30 53 60

TREMUJA 215 L.

TEMPS fins a 5 dies de 6 a 20 dies més de 20 dies
PREU/DIA 72,00 € 50,40 € 28,80 €

CARACTERÍSTIQUES

Marca i model: CB – 215-D4
Capacitat d’abrasiu: 215 lts.
Alçària: 140 cms.
Diàmetre: 105 cms.
Pes: 120 Kgrs.

DESCRIPCIÓ

· Utilitzant l’abrasiu apropiat sobre la superfície a tractar, es poden eliminar residus d’òxid, pintura i incrustacions, aconseguint d’aquesta forma restaurar la superfície al seu estat original, assegurant una major durabilitat pels tractaments a aplicar.
TREMUJA 215 L.
CASC SORREJADORA
CONSUMS
S’UTILITZA COMBINADAMENT AMB:
  • MDVN 71 AP
    COMPRESSOR 7 M³
  • Manega 3-4
    MÀNEGA PNEUMÀTICA ¾”
MAQUINÀRIA RELACIONADA

BE-CONSTRUCCIO

CatalàEspañol
CatalàEspañol